Wyzwanie

UP

Olej palmowy
w skrócie
Relacje
świadków
Dowiedz się
więcej

O Palm Oil Watch International

Palm Oil Watch International (zwane dalej POWI) jest niezależną platformą zrzeszającą organizacje i osoby współpracujące na rzecz ograniczenia nadmiernej konsumpcji oleju palmowego na świecie i polepszenia standardów jego zrównoważonej produkcji. Członkowie organizacji działają w różnych dziedzinach, wykorzystując informacje uzyskiwane bezpośrednio z miejsc produkcji oleju palmowego. Organizujemy imprezy edukacyjne dla społeczeństwa, prowadzimy lobbing polityczny i komunikujemy się z sektorem biznesu. Skupiamy się na problematyce oleju palmowego, nie zapominając przy tym o powiązanych kwestiach środowiskowych i społecznych. Intensywna produkcja oleju palmowego stanowi przykład globalnego systemu rynkowego, w którym, wbrew licznym obietnicom i systemom certyfikacji, nastawienie na krótkoterminowy zysk przeważa nad zrównoważonym zarządzaniem środowiskiem naturalnym oraz interesem poszczególnych ludzi. Dlatego udzielamy porad konsumentom i producentom w szerokim zakresie, włącznie z zagadnieniami samowystarczalności żywnościowej, odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania i świadomej konsumpcji. Wierzymy w sprawiedliwy świat, który może kształtować każdy z nas, dlatego: www.PalmOilWatch.net.

Koncepcja ustanowionej w Republice Czeskiej Koalicji przeciwko olejowi palmowemu zakłada rozszerzenie działalności za granicę. Dlatego nawiązujemy współpracę z podobnie myślącymi ludźmi i instytucjami z wielu krajów europejskich (obecnie zdobywamy kontakty w Belgii, Francji, Holandii, Niemczech, Bułgarii, Rumunii, Polsce i na Słowacji), a także z Azji Południowo-Wschodniej, Australii, Afryki i Ameryki Południowej w celu stworzenia nowej międzynarodowej platformy o nazwie Palm Oil Watch International. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat zdołamy wyczerpująco opracować i ustabilizować koncepcję POWI, co pozwoli nam podzielić się naszymi doświadczeniami z zagranicznymi partnerami, oraz że nasz wspólny wysiłek ostatecznie przyniesie skutek w postaci globalnej kampanii, prowadzonej przez międzynarodową koalicję – chyba że do tego czasu rozwiążemy problem. :)

Pomysł nawiązania bliskiej współpracy między tymi, którzy nie są obojętni wobec globalnego problemu niszczenia lasów tropikalnych w związku z uprawą palm olejowych, narodził się w Czechach w 2012 r. Logicznym krokiem stało się więc założenie Koalicji przeciwko olejowi palmowemu. Rozpoczęliśmy w ten sposób krajową kampanię, która okazała się bardzo udana i objęła swym zasięgiem również sąsiednie kraje europejskie. Zorientowanie działań na poziomie konsumenta zaprocentowało zwiększeniem zainteresowania ze strony mediów, a nawet stało się interesem politycznym, począwszy od krajowej sceny politycznej po Parlament Europejski.

Od początku swego powstania POWI ma aspiracje znacznie większe niż "tylko" obniżenie światowej konsumpcji oleju palmowego. Ten problematyczny surowiec winien być postrzegany jako okręt flagowy, który dobitnie ilustruje "niepożądane" konsekwencje nieświadomego zachowania konsumentów i producentów dla środowiska naturalnego. Naszym głównym celem jest promowanie ekologicznie zrównoważonej produkcji i dystrybucji dóbr materialnych w zakresie wszystkich towarów i usług.

Świat staje się coraz bardziej świadomy wpływu obecnego nieodpowiedzialnego podejścia do przyrody i środowiska. Niestety jest to zasługa nie tyle ekologów, którzy od dziesięcioleci próbują informować o tych problemach, ale raczej negatywnego scenariusza, który stał się faktem: naszą codzienność stanowią obecnie zmiany klimatu ze wszystkimi ich konsekwencjami, globalne migracje, wyczerpywanie zasobów naturalnych, zagrażające nam zanieczyszczenia i nasza (bez)płodność. Nie ma innego wyjścia, trzeba zacząć myśleć globalnie i kłaść nacisk na zachowanie światowego ekosystemu. Dobrze wiemy, że największa siła nie leży w rękach polityków, rządów czy międzynarodowych korporacji, lecz w portfelach zwykłych ludzi - nabywców i konsumentów. Jesteśmy pewni, że będzie to decydująca siła, która w coraz większym stopniu będzie wpływać na przyszłość naszej planety. I to jest moc, z którą chcemy dalej z powodzeniem współpracować.

Jeśli jesteś członkiem lub wiesz o organizacji, która chciałaby z nami współpracować, skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. współpracy międzynarodowej, który wyśle zaproszenie do współpracy: Petr Šrámek, coordinator.powi@gmail.com.

 

Czeska Koalicja przeciwko olejowi palmowemu w dniu 7 kwietnia 2017 r. obchodziła czwartą rocznicę rozpoczęcia swojej działalności!

Obejrzyj historię kampanii przeciwko olejowi palmowemu w Czeskiej Republice (tylko w języku czeskim).